Skip to main content

Štandard bytu

Štandard bytov v PDF

Môžete si stiahnuť popis štandardov priamo v prehľadom PDF.

Vodorovné a zvislé priečky

Obvodový plášť bytového domu tvoria železobetónové steny hrubé 20 cm, opatrené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Prevetrávaná fasáda je tvorená kombináciou cementovo-vláknitých fasádnych dosiek  a omietanej fasády bielej farby. Akustická požiadavka na nepriezvučnosť obvodového plášťa bola v zmysle akustického posudku stanovená na 36 dB, ale navrhovaným riešením bude realizovaná s výraznou rezervou s odolnosťou 60 dB. Medzibytové steny sú železobetónové, hrubé 22 cm,  opatrené jednostranne predsadenou stenou zo sadrokartónu.

Samotné deliace priečky v rámci interiéru bytu sú murované z keramických tvaroviek a povrchovo ukončené sadrovou omietkou. Sadrová omietka a biela maľba sú v štandarde bytu. Všetky vodorovné konštrukcie a teda stropy bytov sú tvorené železobetónovými stropmi hrúbky 20 až 22 cm. Strecha je jednoplášťová, so strešnou hydroizolačnou PVC fóliou s úpravou premývaného riečneho štrku. Svetlá výška bytov je 2 600 – 2 670 mm (2np – 2800 mm). V predsieňach bytov a v kúpeľniach sú stropy znížené sadrokartónovým podhľadom na svetlú výšku 2 450 mm. Stropy v celom byte sú tvorené sadrovou omietkou s dvojitým náterom oteru odolnej bielej farby rovnako ako omietka zvislých priečok.

Hliníkové okná

Architekti sa snažili zachovať priestorový princíp a racionalitu aj prostredníctvom zasklených stien, ktoré siahajú od podlahy až po strop v nočnej časti a od výšky 65 cm od podlahy až po strop v dennej časti. Zasklená stena je vždy plynulá. Podlaha v interiéri je v rovine s podlahou v exteriéri a kontinuálnosť jednej roviny zachovávajú aj bezprahové dvere.

Po vizuálnej stránke hliníkové okná a sklené steny Schüco jednoznačne vypovedajú o kvalite a sviežom pocite z nového domova. Po funkčnej stránke hliníkové okná s izolačným trojsklom sú zárukou maximálnej tepelnej aj hlukovej izolácie. Všetky byty majú podlahu interiéru v rovine s exteriérovou podlahou, s výnimkou vrchného poschodia mezonetového bytu, teda na šiestom poschodí, ktoré v rámci nočnej časti má stupienok z interiérovej časti izby, ktorý tvorí prvok vhodný pre umiestnenie dekorácii, doplnkov či priestoru pre pozdĺžnu knižnicu pre zútulnenie priestoru nočnej časti.

Exteriérové žalúzie

Exteriérové žalúzie sa stali trendom novodobého bývania, ktoré okrem tienenia dotvárajú aj jednotný a moderný vzhľad budovy. V štandarde bytov je predpríprava pre motorické žalúzie, ktorá obsahuje kastlíky integrované vo fasáde spolu s vodiacimi koľajnicami v exteriérovej časti okenného ostenia a dovedený kábel do interiéru bytu.

Motor, žalúzia, riadenie, veterná a slnečná automatika sú voliteľným nadštandardom. Forma regulácie tienenia, či už vypínačmi, ovládačom alebo telefónom či tabletom je voliteľným doplnkom, ktorý si volí už samotný užívateľ bytu.

Klimatizácia

Mezonetové byty majú predprípravu pre umiestnenie jednotiek chladenia Multisplit, kde je určené miesto osadenia vonkajšej jednotky v exteriéri na terase šiesteho poschodia. Ostatné byty na prvom až štvrtom poschodí majú riešené chladenie VRV systémom. Kondenzačné jednotky sú umiestnené na streche šiesteho poschodia a jedna v garáži. V cene štandardu bytov pre prvé až šieste poschodie sú vonkajšie kondenzačné jednotky, od ktorých bude privedená komunikačná kabeláž a zdroj napätia ku vnútorným jednotkám izolovaným Cu potrubím.

Súčasťou predprípravy bude aj odvod kondenzu – pôjde teda o balík chladenia zahŕňajúci vonkajšiu jednotku, až po dovedenie potrebných rozvodov do interiéru bytu, kde si v presne definovaných miestach interiéru bytu, v rámci voliteľného nadštandardu, bude možné dokúpiť vnútornú jednotku chladenia. Užívateľ si môže dokúpiť vnútornú klimatizačnú jednotku vo vyhovujúcom prevedení. Príprava definuje budúci typ vnútornej jednotky a to vnútorné nástenné jednotky klimatizácie nad dverami izieb a v priestore chodby vnútorná kanálová jednotka ukrytá v podhľade.

Vetranie

Priestory kúpeľne sú vetrané pomocou odsávacích ventilátorov umiestnených v podhľade vetraného priestoru kúpeľne. Ventilátory sú napojené na spoločné spiro potrubie vertikálne vedené v inštalačnej šachte s vývodom nad strechu, ukončené krycími strieškami. Spínanie bude samostatným spínačom pri svetle. V ostatných častiach bytu bude prívod čerstvého vzduchu cez bezprahové dvere a cez vetracie mriežky v oknách pri trvalom vetraní. V kuchynskej časti budú nežiaduce pachy vznikajúce pri procese varenia odsávané cez kuchynské odsávače pár (digestory) s vývodom do exteriéru (okrem bytov na prvom poschodí a rožných bytov na východnej strane, kde je odsávanie pár z kuchyne riešené recyrkulačným digestorom a oknom nad pracovnou plochou).

Súčasťou štandardu bytu bude predpríprava na odsávače, pozostávajúca z odsávacieho potrubia vyvedeného cez vzduchovod nad strechu objektu a ukončeného spätnou klapkou v priestore kuchyne, kde sa uvažuje nad digestorom s maximálnym doporučeným vzduchovým výkonom 350m3/h. Samotný digestor si užívateľ zakúpi podľa svojich dizajnových a výkonnostných preferencii.

Podlahové kúrenie

Obvodové steny miestností bytu priestorovo odľahčuje absencia radiátorov. Štandardom bytu je podlahové kúrenie, ktorého médiom je teplá voda vyhrievaná prostredníctvom plynovej kotolne. Novostavba disponuje kotolňou umiestnenou na prvom podzemnom podlaží. Privádzaná ohrievaná teplá voda z kotolne cez inštalačné jadrá bytov zo stúpacích potrubí je odbočkami dovedená na každé poschodie pre vykurovanie bytov. Na prívodnom potrubí je osadený guľový kohút so snímačom teploty merača tepla pre každý byt. V rámci každého bytu je následne možné regulovať teplotu podlahy priestorovým termostatom.

V štandarde bytu je kompletné riešenie podlahového kúrenia zakončené podlahovým poterom, ktorý následne vodí teplo do podlahy určenej pre podlahové kúrenie, ktorú si môže zakúpiť užívateľ bytu v rámci nadštandardu. Celoplošne sálavé teplo od podlahy je jedným z čara domova, ktoré ocenia nielen deti ale aj dospelí v rámci zvýšeného komfortu bývania.

Elektroinštalácia

Každý byt je vybavený štandardným riešením elektroinštalácie s koncovou zásuvkou a vypínačom. Do každej miestnosti je dovedená dátová zásuvka a preto internetové pripojenie resp. Dátové káble nekončia v rozvádzači pre daný byt, ale priamo v izbe. Byt je vybavený video vrátnikom v štandarde bytu. Rovnako v štandarde bytu je exteriérové stropné svietidlo a vyvedená exteriérová zásuvka v priestore loggie.

V rámci interiéru bytu je privedený kábel pre jedno stropné svietidlo pre každú zónu miestnosti. V prípade doplnenia počtu svietidiel ešte pred omietaním a maľbou je možné doplnenie počtu svetelných vývodov v rámci nadštandardu. V kúpeľniach a na toaletách je súčasťou štandardu ventilátor so samostatným vypínačom.

Kúpeľne

Súčasťou štandardu je stavebná predpríprava pre sanitárne zariadenia ako podomietkové telesá, Geberit pre toaletu, spád dna sprchového kútu, kde je rátané s bezbariérovou dlažbou v spáde, bez nutnosti umiestňovania vaničky sprchového kútu, zakončenia pre nástenné radiátory a vývody pre batérie a odpad. Koncové zariadenia sanity vrátane keramickej podlahy a obkladu stien si zariaďuje klient separátne.